info@better4kids.nl

+31 6 19 07 17 98

Better4Kids werkt via het PGB (persoonsgebonden budget). Daarvoor tekent de ouder samen met Better4Kids een zorgovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd. Daarnaast wordt er een omschrijving gemaakt waarin de te leveren zorg wordt vastgelegd. Het uurtarief hangt af op de soort(en) begeleiding die gegeven gaat worden.

Dit wordt besproken in een kennismakingsgesprek. De tarieven van de betreffende begeleidingsvormen kunnen vrijblijvend opgevraagd worden. Geef daarbij aan om welke vorm van begeleiding het gaat en wat uw zorgvraag daarin is.

Ga naar boven ↑