info@better4kids.nl

+31 6 19 07 17 98

Wat houdt individuele begeleiding in?

De begeleiding en ondersteuning die individueel geboden kan worden kan verschillen. Dat wordt bepaald door de wensen en behoeften van de cliënt en ouders. De individuele begeleiding is voor cliënten die in het dagelijkse leven extra hulp nodig hebben. Bij de individuele begeleiding kunt u denken aan het aanleren of behouden van bepaalde vaardigheden.

Het bevorderen van de zelfstandigheid het aanleren en of trainen van sociale vaardigheden binnen de maatschappij zijn voorbeelden van zorgvragen die een ouder kan hebben. De individuele begeleiding is een ruim begrip waarbij veel mogelijk is.

Activiteiten buitenshuis behoren ook bij dit soort van begeleiding. Denk een wandeling of een ritje op de fiets. Tevens is het mogelijk om georganiseerde activiteiten in de regio te bezoeken.

Individuele begeleiding is 1 op 1 met de cliënt bezig zijn. U kunt de begeleiding inzetten om de druk binnen het gezin te verlichten. Zorg-intensieve kinderen vallen ook onder deze soort van begeleiding. Denk hierbij aan kinderen met sondevoeding, epilepsie of beademing(vaardigheden staan elders op de website) Uiteraard kunt u voor deze vorm van begeleiding ook bij Better4kids terecht.

Praktische informatie

Indien u gebruik wilt maken van de individuele begeleiding voor uw kind maakt Better4Kids een afspraak met de cliënt en zijn ouders voor een gesprek over de wensen voor de begeleiding.

Er wordt een zorgplan opgesteld waarin duidelijk staat welke zorg er nodig is, en geboden kan worden.

Aanmelden

Ga naar boven ↑